Samorząd UczniowskiOpiekun - mgr Katarzyna Bartosiewicz10.10.201605.10.2016

Wybraliśmy nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

  Dnia 30 września 2016r. odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Komisja w składzie: Nikodem Sadurski, Natalia Wróbel, Amelia Wolińska i Sebastian Wronisz przeprowadziła głosowanie. Wszystkie klasy wraz z opiekunami udawały się na głosowanie. Spośród 149 osoby uprawnionych do głosowania, wzięło udział 133 osoby oddając 126 głosów ważnych i 7 nieważnych. Spośród 18 kandydatów zgłoszonych do wyborów uzupełniających wybrano następujące osoby:

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
  Nowo wybrani członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego dołączyli do uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym byli już w zarządzie. Pierwsze spotkanie Zarządu odbyło się 5 października br. Nowo ukonstytuowany Zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/17 przedstawia się następująco.   Skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygląda następująco:

  Sekcja kulturalno – rozrywkowa: Natalia Włoch, Justyna Pożarowszczyk, Szymon Jankowski, Karolina Jaszczuk.
  Sekcja sportowa: Amelia Wolińska, Sebastian Wronisz, Łukasz Drzewiecki
  Sekcja porządkowa: Patryk Kocyła, Mateusz Włodarczyk, Grzegorz Budzyński.
  Na nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego czeka mnóstwo pilnych zadań , między innymi przygotowanie uroczystych obchodów DEN oraz ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych. Na pierwszym spotkaniu Zarządu Samorządu Uczniowskiego przyjęto do realizacji plan pracy na rok szkolny 2016/17.


************************************************************************
01.10.2015r.

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

  Dnia 1 października 2015r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Komisja w składzie: Patrycja Słomka, Klaudia Rycek i Nikodem Sadurski przeprowadziła głosowanie. Klasy wraz z opiekunami udawały się na głosowanie. Były 154 osoby uprawnione do głosowania, oddano 128 głosów ważnych i 7 nieważnych.
  Z 11 nauczycieli wybierano opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym z 27 głosami została wybrana p. Katarzyna Bartosiewicz. Do Zarządu kandydowało 26 uczniów, z czego wybranych zostało 11 członków.

Skład nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego wygląda następująco:
SU


Sekcja kulturalno – rozrywkowa:
Sekcja sportowa:
Sekcja porządkowa:
Pierwsze spotkanie Zarządu odbyło się 3 października br.

Katarzyna BartosiewiczPowrót na stronę główną