„Pracownie komputerowe dla szkół”


Kapitał Ludzki Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej
W czerwcu 2007 r. Gimnazjum w Łucce
otrzymało nową pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Pracownie komputerowe dla szkół”.
Konkurs ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W ramach projektu szkoła została wyposażona w:

 • • 1 zestaw komputerowy – serwer,
 • • 10 zestawów komputerowych dla uczniów,
 • • komputer przenośny,
 • • skaner A4,
 • • sieciową drukarkę laserową czarno-białą,
 • • wideoprojektor

Celem projektu było:

 • - umożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów
 • - przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • - stworzenie możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
 • - wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
 • - stworzenie możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • - promowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów
     w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej,
     lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
 • - usprawnienie komunikacji w systemie oświaty.


Powrót na stronę główną