Maria Curie-Skłodowska patronką Gimnazjum w Łucce
7 listopada - Dzień Patrona Gimnazjum w Łucce

W dniu 7 listopada będziemy po raz pierwszy obchodzili Dzień Patrona naszej szkoły. Z tej okazji przewidziane są konkursy, występy artystyczne, wizyty zacnych gości...

Konkurs o życiu i osiągnięciach naukowych Marii Curie-Skłodowskiej.

Celem konkursu jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy
o Marii Curie–Skłodowskiej - patronce naszego Gimnazjum.

Formuła konkursu:
» Test pisemny będzie zawierał 20 zadań
» Zadania będą zarówno otwarte jak i zamknięte.
» Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.

  W I etapie wezmą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Odbędzie się on w dniu 27.10.2014.
  W II etapie weźmie udział 20 uczniów, którzy uzyskają najwyższe wyniki w I etapie.
Odbędzie się on w dniu 30.10.2014.

Źródła wiedzy:

Literatura:
„Maria Skłodowska – Curie” Helena Bobińska,
„Życie Marii Curie” Susan Quinn.

Przydatne linki:
http://www.sklodowska.wortale.net/50-Zyciorys.html
http://www.ofeminin.pl/kariera/maria-sklodowska-curie-zyciorys-i-ciekawostki-d19432.html
http://historia_kobiet.w.interia.pl/teksty/sklodowska.html
http://www.ogniwoirk.ru/pol/articles/articleout012.php
http://www.miesiecznikchemik.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2482:maria-skodowska-curie-polka-uczona-wszech-czasow&catid=146:iyc2011&Itemid=344

IA


Wielki dzień Gimnazjum w Łucce.
Maria Curie-Skłodowska naszym Patronem.

2014 06 06
   Dnia 6 czerwca 2014 roku nadano szkole imię. Jej patronką została wielka uczona, wybitna Polka - Maria Curie-Skłodowska. Na holu szkoły umieszczono tablicę wykonaną z czarnego marmuru, a na niej słowa „Jeżeli coś jest słuszne, trzeba to czynić, choćby tysiączne powody stawały temu na przeszkodzie". Przez następne lata nauczyciele pracujący w tej szkole i młodzież pobierająca tu wiedzę będą starali się, by słowa te sprawdzały się w życiu każdego z nich. Pamiętając o dziele życia Patrona – Marii Curie-Skłodowskiej, niech mądrze wchodzą w dorosłość pełni niesłabnącego entuzjazmu w dążeniu do postawionych sobie celów.
   Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łucce. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, okoliczni mieszkańcy i poczty sztandarowe zaproszonych szkół oraz orkiestra. Mszę celebrował ksiądz Dziekan Józef Huzar w asyście proboszcza Krzysztofa Krzyszczaka oraz kanonika Kazimierza Podstawki. Przedstawiciele rodziców prosili czcigodnego Księdza Dziekana Józefa Huzara o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Gimnazjum w Łucce. Po zakończeniu mszy wszyscy w uroczystym pochodzie, przy wtórze dźwięków orkiestry przemaszerowali do Gimnazjum w Łucce na kolejną część ceremonii. Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie przez księdza Dziekana. Dyrektor zaprosił wszystkich na salę i po przywitaniu gości wprowadzono poczet sztandarowy i nastąpiła ceremonia aktu nadania szkole imienia. Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie wbijano w drzewce sztandaru honorowe gwoździe. Rodzice przekazali sztandar dyrektorowi, który z wielkim szacunkiem i pieczołowitością przekazał go uczniom wypowiadając słowa „Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości.” Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie. Głos zabrali zaproszeni goście. Następnie uczniowie przedstawili bardzo pięknie biografię naszej Patronki Marii Curie-Skłodowskiej. Po prezentacji teatralnej na scenie wystąpił dyrektor Stanisław Rogala, który podziękował serdecznie wszystkim za przybycie w tak ważnym momencie historii naszego gimnazjum, za wsparcie i pomoc w organizacji tej uroczystości oraz za serdeczne słowa i życzenia. Przypomniał, że nastąpiło to w pięknym jubileuszu piętnastolecia gimnazjum oraz w 70 rocznicę powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podkreślił to również obecny na uroczystości profesor Stanisław Michałowski Rektor UMCS w Lublinie.


Nadanie imienia Marii Curie-Skłodowskiej Gimnazjum w Łucce - zobacz galerię.
SJR

Projekt sztandaru Gimnazjum w Łucce.


Projekt miejca pamięci naszej patronki.


Uchwała Rady Gminy Lubartów

W dniu 28 kwietnia 2014r. Rada Gminy Lubartów
podjęła jednogłośnie Uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Łucce


„Nadanie imienia szkole”

OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W CELU REALIZACJI PROJEKTUW grudniu i styczniu roku szkolnego 2013/2014 trwała kampania informacyjna, mająca na celu wyłonienie kandydata na patrona szkoły spośród trzech postaci :

  1. Józef Piłsudski.
  2. Maria Skłodowska- Curie.
  3. Janusz Korczak.

W ramach tej kampanii przygotowano wystawy, prowadzono lekcje wychowawcze mające na celu przybliżyć sylwetki w/w osób . W dniu 5 lutego odbyły się prezentacje multimedialne dotyczące kandydatów na patrona szkoły dla całej społeczności szkolnej oraz dla rodziców. Po obejrzeniu prezentacji przeprowadzono wybory, w wyniku których wybrano jednego z trzech kandydatów na patrona szkoły.
Wyniki wyborów:

  1. Józef Piłsudski - 18% głosów
  2. Maria Skłodowska Curie - 62% głosów
  3. Janusz Korczak - 20% głosów

mgr Iwona Andrzejkiewicz