Szkoła Równych Szans


Kapitał Ludzki Portal Funduszy Europejskich Gmnina Lubartów Projekt "Szkoła Równych Szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentem projektu jest Gmina Lubartów natomiast realizatorem Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie

Zobacz witrynę projektu...


Na terenie Gimnazjum w Łucce w ramach projektu "Szkoła Równych Szans" realizowane są następujące zajęcia:
 • - Rozwój własnych zainteresowań
  * grupa dziennikarska
  * grupa fotograficzna
  * grupa gier zespołowych
  * Wyjazd do Warszawy

 • - Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
  * matematyka
  * biologia
  * fizyka

 • - Zajęcia językowe
  * Język angielski
  * Język niemiecki


 • - Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym pozwalające na określenie mocnych stron ucznia i ich optymalne wykorzystanie w procesie nauki oraz podejmowania decyzji o wyborze szkoły wyższej.


Program jest realizowany w terminie od 1 lutego 2010r do 31 lipca 2011r. REGULAMIN PROJEKTU


Powrót na stronę główną