Archiwum Gimnazjum w ŁucceRok szkolny: 2013/2014
27.06.2014r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

   W dniu 27 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014. W uroczystości wzięli udział rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, zacni goście oraz - w roli głównej - uczniowie naszego gimnazjum. Nie zabrakło wspomnień, podsumowań i podziękowań. Był to szczególny dzień dla klas tyrzecich, po którym stali się już absolwentami Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce.

ML18.06.2014r.

VII Festiwal Piosenki Europejskiej

   Dnia 18.06.2014 w Gimnazjum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Łucce odbył się VII Festiwal Piosenki Europejskiej. Organizatorami całego przedsięwzięcia byli nauczyciele języków obcych Ewa Baran, Patrycja Mysiak oraz dyrektor Stanisław Janusz Rogala. W Festiwalu udział wzięły gimnazja z Niedźwiady, Ostrowa Lubelskiego, Poizdowa, Niemiec, Ostrówka, Skrobowa, Woli Sernickiej oraz Łucki.
   Jak co roku soliści z poszczególnych szkół wykonali trzy piosenki: w języku polskim, angielskim i niemieckim. Nad przebiegiem całego Festiwalu i wyłonieniem laureatów pracowało jury w składzie: Marta Migal – dyrektor Społecznej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Lubartowie, Andrzej Skórski – dyrektor Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Katarzyna Franaszczak –specjalista ds. języka angielskiego i Monika Kotarska – specjalista ds. języka niemieckiego z Fundacji Nowy Staw. Po naradzie jury przedstawiło wyniki.

Festiwal
W kategorii piosenki angielskiej:
W kategorii piosenki niemieckiej:
Wykonawcy piosenki polskiej zostali ocenieni następująco:

   Nagrody wręczyła przewodnicząca jury Marta Migal, Andrzej Skórski oraz dyrektor Stanisław Janusz Rogala. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci statuetki ufundowane przez sponsorów oraz nagrody rzeczowe przekazane przez wydawnictwo Longman i ODM w Lublinie. Podczas Festiwalu zaśpiewała poza konkursem laureatka z lat ubiegłych Aleksandra Budzyńska, która zaprezentowała młodym artystom swój warsztat wokalny.


Festiwal Piosenki EU - zbacz galerię.
Organizatorzy : Ewa Baran, Patrycja Mysiak


17.06.2014r.

Prezentacje projektów edukacyjnych.

   Kolejny raz uczniowie klas II naszego gimnazjum zaprezentowali efekty pracy nad projektami edukacyjnymi, które realizowali w zespołach. Działania uczniów były rozłożone w czasie i trwały prawie cały rok szkolny: wybrali tematy i dobrali się w grupy, aby następnie realizować zaplanowane etapy swojej pracy.    Efektem było powstanie i zaprezentowanie sześciu projektów edukacyjnych o różnorodnej tematyce:

Uczniowie rzetelnie przygotowali się do prezentacji. Pokazali, że potrafią współpracować w grupie, samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności oraz ciekawie i z zaangażowaniem zaprezentować wyniki swojej pracy.

Projekty edukacyjne - zobacz galerię.
MLWielki dzień Gimnazjum w Łucce.
Maria Curie-Skłodowska naszym Patronem.

2014 06 06
   Dnia 6 czerwca 2014 roku nadano szkole imię. Jej patronką została wielka uczona, wybitna Polka - Maria Curie-Skłodowska. Na holu szkoły umieszczono tablicę wykonaną z czarnego marmuru, a na niej słowa „Jeżeli coś jest słuszne, trzeba to czynić, choćby tysiączne powody stawały temu na przeszkodzie". Przez następne lata nauczyciele pracujący w tej szkole i młodzież pobierająca tu wiedzę będą starali się, by słowa te sprawdzały się w życiu każdego z nich. Pamiętając o dziele życia Patrona – Marii Curie-Skłodowskiej, niech mądrze wchodzą w dorosłość pełni niesłabnącego entuzjazmu w dążeniu do postawionych sobie celów.
   Uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Łucce. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, okoliczni mieszkańcy i poczty sztandarowe zaproszonych szkół oraz orkiestra. Mszę celebrował ksiądz Dziekan Józef Huzar w asyście proboszcza Krzysztofa Krzyszczaka oraz kanonika Kazimierza Podstawki. Przedstawiciele rodziców prosili czcigodnego Księdza Dziekana Józefa Huzara o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Gimnazjum w Łucce. Po zakończeniu mszy wszyscy w uroczystym pochodzie, przy wtórze dźwięków orkiestry przemaszerowali do Gimnazjum w Łucce na kolejną część ceremonii. Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia. Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy i jej poświęcenie przez księdza Dziekana. Dyrektor zaprosił wszystkich na salę i po przywitaniu gości wprowadzono poczet sztandarowy i nastąpiła ceremonia aktu nadania szkole imienia. Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka odczytał uchwałę o nadaniu imienia szkole Marii Curie-Skłodowskiej. Następnie wbijano w drzewce sztandaru honorowe gwoździe. Rodzice przekazali sztandar dyrektorowi, który z wielkim szacunkiem i pieczołowitością przekazał go uczniom wypowiadając słowa „Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości.” Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie. Głos zabrali zaproszeni goście. Następnie uczniowie przedstawili bardzo pięknie biografię naszej Patronki Marii Curie-Skłodowskiej. Po prezentacji teatralnej na scenie wystąpił dyrektor Stanisław Rogala, który podziękował serdecznie wszystkim za przybycie w tak ważnym momencie historii naszego gimnazjum, za wsparcie i pomoc w organizacji tej uroczystości oraz za serdeczne słowa i życzenia. Przypomniał, że nastąpiło to w pięknym jubileuszu piętnastolecia gimnazjum oraz w 70 rocznicę powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Podkreślił to również obecny na uroczystości profesor Stanisław Michałowski Rektor UMCS w Lublinie.


Nadanie imienia Marii Curie-Skłodowskiej Gimnazjum w Łucce - zobacz galerię.
SJR

Uchwała Rady Gminy Lubartów

W dniu 28 kwietnia 2014r. Rada Gminy Lubartów
podjęła jednogłośnie Uchwałę w sprawie nadania imienia Marii Curie-Skłodowskiej Gimnazjum w Łucce

Czytaj treść uchwały.

ML

Sukcesy sportowe naszych gimnazjalistów w II semestrze.

Maciej Polit

3 Maja
30.04.2014r.

Święto Konstytucji 3 Maja

   Dnia 30. kwietnia br. odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. W tym dniu ponownie odtwarzaliśmy brzemienne dla historii Polski chwile, gdy obóz patriotów wyrwał naród z zaklętego kręgu niemocy i rozkładu. Najważniejszym przesłaniem akademii było przybliżenie młodemu odbiorcy trudnych treści w sposób dla niego atrakcyjny. Scenariusz bogaty był w treści historyczne, patriotyczne i moralizatorskie.
   Dyrektor gimnazjum Janusz Rogala odwołując się do słów „Wolność kocham i rozumiem …” przypomniał, że wolność to odpowiedzialność oraz należy pamiętać, że wolność musimy pielęgnować i ciągle umacniać aby żyć i pracować w suwerennym kraju. Przypomniał również, że polska flaga jest symbolem, który łączy Polaków. Wywieszając flagę demonstrujemy naszą dumę z bycia Polką i Polakiem oraz okazujemy szacunek Rodakom, którzy poświęcili swoje życie, wolność lub pracę dla niepodległości i powodzenia naszego narodu. Podziękował również pani Katarzynie Bartosiewicz za przygotowanie młodzieży do tej uroczystości.


Zobacz galerię zdjęć...
SJR

14.04.2014r.
Gimnazjum w Łucce - 20140414Wielkanoc
Każdy kolejny dzień przybliża Nas do Świąt Wielkanocnych.
Te najważniejsze święta w roku niosą ze sobą zadumę nad otaczającą rzeczywistością, przemijaniem, ale także napawają radością tajemnicy życia.
Całej społeczności szkolnej życzę, by nadchodzące święta były pełne rodzinnego ciepła, spokoju i miłości.

Dyrektor Gimnazjum w Łucce


Misterium Paschalne

Gimnazjum w Łucce - 20140414Wielkanoc
Zobacz galerię zdjęć...
ML

27.04.2014r.

Śpiewali piosenki Agnieszki Osieckiej

   Dnia 27 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Kocku odbył się Powiatowy Konkurs Pamięci Agnieszki Osieckiej w kategorii muzycznej. W konkursie wzięło udział 13 solistów ze szkół gimnazjalnych i 7 solistów ze szkół ponadgimnazjalnych.
   W kategorii gimnazjum dwa wyróżnienia przyznano uczennicom z Gimnazjum w Łucce: Edycie Chlebiej z kl. IB i Sylwi Włosek z kl. IA. Ich opiekunką była p. Ewa Wiącek.


Zobacz galerię zdjęć (FOTO ZS Kock)
Ewa Wiącek

21.03.2014r.

Projekt „Trzymaj formę”

Prawdziwe życie to zdrowe życie - wiedzą o tym uczniowie.

   Projekt „Trzymaj formę” realizowany jest w Gimnazjum w Łucce po raz ósmy. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia, a więc zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły aktywnie w nim uczestniczyli.
   W ramach programu odbyły się lekcje tematyczne z biologii, techniki, wychowania fizycznego oraz godziny wychowawcze. Uczniowie z klas I-III przystąpili też do konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, 20140321TrzymajForme odbył się w dniu 18 marca 2014 r. Laureaci to:
I miejsce - Małgorzata Zgodzińska z klasy IIB,
II miejsce - Natalia Plewka z klasy IIIA,
III miejsce - Agata Mitrus, Katarzyna Malesa z klasy IIB.
Wyróżnienia otrzymali Angelika Karwat z klasy IIA i Arkadiusz Urban z klasy IIIB
   Każda klasa wykonała także plakaty zachęcające do zdrowego odżywiania i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło podczas finałowej imprezy pod hasłem „Trzymaj formę wiosną”, która miała miejsce 21 marca. I miejsce zajęła klasa IIIB, II miejsce - klasa IB, klasa IA, III miejsce- klasa IIIA. Tego dnia odbyło się także spotkanie uczniów klas pierwszych z panią dietetyk Marzeną Chudek. Dziewczęta i chłopcy poznali sposoby przygotowywania odżywczych, a jednocześnie smacznych posiłków. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.
20140321TrzymajForme    Część sportowa projektu „Trzymaj formę” rozpoczęła się od powitania gości przez pana dyrektora Stanisława Janusza Rogalę. Następnie pani Mirosława Orlik - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie - przywitała młodzież. Głos zabrały również pani Sylwia Włosek - koordynator projektu i Angelika Karwat - przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Potem inicjatywę przejęli prowadzący imprezę uczniowie: Wiktoria Zarzeczna i Adrian Mazurek. Przy żywiołowym dopingu uczniów odbył się III Wiosenny Turniej Siatkówki. Zebrani mogli także posilić się smacznymi i zdrowymi ciastami z owocami. Przeprowadzono ponadto konkurs na przebranie za Panią Wiosnę. I miejsce zajął Łukasz Matejczuk z klasy IB, II miejsce - Sandra Marciniak z klasy IIIB, III miejsce - Hubert Józwiak z klasy IIA.
   Obchody zdrowego Pierwszego Dnia Wiosny zakończyły się wręczeniem przez Dyrektora dyplomów za zajęcie I miejsca w III Wiosennym Turnieju Siatkówki zwycięskiej drużynie z klasy IIIA.


Zobacz galerię zdjęć...
SW

20140218GrupaNurkow
18.02.2014r.

Wpływamy na bezpieczeństwo - zimą

   W naszej szkole miało miejsce szkolenie dla uczniów pod hasłem: "Wpływamy na bezpieczeństwo zimą". Dotyczyło ono zagrożeń wynikających z przebywania na akwenach śródlądowych w zimie. Obywało się w ramach akcji promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, którą prowadziła Grupa Specjalna Płetwonurków RP we współpracy z PZU pod patronatem MEN.
   Szkoleniu towarzyszył pokaz sprzętu ratunkowego i asekuracyjnego, prezentacja multimedialna z zakresu zasad bezpieczeństwa i pokaz technik samoratowania. Prezentacja zawierała zdjęcia i materiały pochodzące z autentycznych działań ratowniczo-poszukiwawczych Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.
   Celem szkolenia było podniesienie u ludzi młodych świadomości z zakresu bezpiecznego korzystania ze sportów zimowych na pokrywie lodowej oraz wykształcenie pierwszego prawidłowego odruchu w sytuacji zagrożenia. Celem priorytetowym Grupy Specjalnej Płetwonurków RP jest obniżenie statystyki utonięć w Polsce. Młodzież brała czynny udział w spotkaniu, zadawała pytania i wykazywała ogromne zainteresowanie tematem. Najbardziej zaangażowani zostali wyróżnieni nagodami książkowymi.


Zobacz galerię zdjęć...
ML

02.02.2014r.
Gimnazjum w Łucce - Na Wlasne Konto

Program "Na Własne Konto"

Gimnazjum w Łucce - Na Wlasne Konto

   W ramach programu „Na Własne Konto” – uczniowie poznawali zagadnienia ekonomiczne z zakresu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości i funkcji pieniądza. Zajęcia realizowane podczas programu wyróżniały się ciekawą i atrakcyjną formą – uczniowie brali udział w grach i zabawach edukacyjnych, oglądali filmy tematyczne, a także odwiedzili bank PEKAO S.A. w Lubartowie i lokalnego przedsiębiorcę Wojciecha Trykacza. Zajęcia poprowadził dyrektor Stanisław Rogala oraz studentka ekonomii Inga Mączka. Do dyspozycji nauczyciela jest platforma e–learningową, gdzie może on poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną. Cykl zajęć realizowany jest obecnie do maja 2014. Uczniowie w zespołach wykonają – na bazie zdobytej wiedzy – pracę projektową, którą będzie młodzieżowa gazeta „EKONOMIA TU i TERAZ” a także opracują minibiznesplan jej wydania. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości, w tym wykształcenia, wyboru zawodu, świadomego korzystania z narzędzi i mechanizmów finansowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy w tym zakresie oraz okazją do nauki przez zabawę, pozytywnej rywalizacji oraz aktywnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. W programie „Na Własne Konto” biorą udział uczniowie z klas pierwszych i drugich. Finał konkursu na młodzieżową gazetę ekonomiczną odbędzie się na przełomie maja i czerwca br. Program „Na Własne Konto” realizuje EFRWP przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz we współpracy z bankami i lokalnymi przedsiębiorcami przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.


Zobacz galerię zdjęć...
SJR

23.01.2014r.
Gimnazjum w Łucce - w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa

Z wizytą w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie

   Przedstawiciele Szkolnego Koła PCK w składzie: Weronika Włosek, Wiktoria Bystrzycka, Paulina Kot i Natalia Sadurska, wraz z opiekunem panią Sylwią Włosek wybrali się z wizytą do stacji krwiodawstwa w Lubartowie.
   Zostaliśmy bardzo życzliwie i profesjonalnie przyjęci przez pracowników. Mieliśmy przygotowane pytania, które skierowaliśmy do pana doktora. Oto kilka z nich:
„ W jakim wieku można zostać krwiodawcą?”, „Dlaczego warto zostać krwiodawcą i komu można pomóc?, „ W jaki sposób przebiega pobranie krwi i jak się do tego przygotować?” oraz wiele innych , które wynikały z prezentacji pana doktora.Następnie zostaliśmy poproszeni o obserwację samego pobrania krwi od pacjentki. Na koniec pozwolono nam usiąść na próbę na fotelu do pobrania.Nasze miny wskazywały, że nie jest to takie już stresujące.
   Po ciekawej i pouczającej lekcji dostaliśmy batoniki i napoje na wzmocnienie, a także wiele ulotek informacyjnych na temat krwiodawstwa.


Zobacz galerię zdjęć...
SW

01.2014r.

Podsumowanie I semestru

Gimnazjum w Łucce - Na Wlasne Konto

   Pierwszy semestr nauki w gimnazjum w Łucce to kilka miesięcy wytężonej pracy. Jak co roku trzecioklasiści przygotowują się do napisania egzaminu gimnazjalnego, który jest zewnętrznym sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności.
   W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych, między innymi w zajęciach chóru "La Viva", w kole historycznym, informatycznym, językowych: z języka niemieckiego i angielskiego, biologicznym, fizycznym, chemicznym i technicznym oraz w zajęciach UKS "Olimp". Mogli też w ramach zespołów wyrównawczych pod kontrola nauczycieli wyrównywać braki edukacyjne w zakresie realizowanych treści programowych. Ta różnorodność zajęć sprawiła, że uczniowie chętnie brali udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych.
   Czas na podsumowanie efektów wytężonej pracy uczniów i nauczycieli. Jak zawsze, uczniowie Gimnazjum w Łucce godnie reprezentowali swoja szkołę i gminę, osiągając wiele sukcesów. Gimnazjum w Łucce - Na Wlasne KontoNajlepsze wyniki w nauce osiągnęli:

  1. Sara Kusio, klasa I a- średnia ocen 5,38;
  2. Bartosz Urban klasa III a – średnia ocen 5,07;
  3. Paulina Kot klasa I a – średnia ocen 5,00;
  4. Marcin Ferenc klasa I a – średnia ocen 4,92.

W sporcie po najwyższe laury sięgnęli: Paweł Plewka klasa I a; Arkadiusz Urban klasa III a; Aleksandra Szczuchniak klasa I b; Klaudia Gontarczyk klasa I b.

Uczniom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy!


EBF

Gimnazjum w Łucce - Jasełka
Życzę, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
były niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości, wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszystkich bliskich dla Was osób.
Niech Nowy Rok spełni większość Waszych planów i marzeń osobistych oraz zawodowych.
Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego 2014 Roku!
Dyrektor Gimnazjum w Łucce.


Jasełka 2013

Gimnazjum w Łucce - Jasełka
Zobacz galerię zdjęć...
ML

PCK PCK

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

  W dniach od 9- 18 grudnia b,r, nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, pod patronatem medialnym Radia Lublin. Utworzyliśmy sztab nr 502, a jego szefem została pani Sylwia Włosek. Zebrane dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, który przekazał rodzinom potrzebującym.
  Łącznie zebraliśmy: żywność - 21 kg, artykuły szkolne i papiernicze, książki, środki czystości, zabawki i odzież. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie przekazał zebrane dary 7 rodzinom potrzebującym. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy!

Sylwia Włosek


PCK

Gminny konkurs wiedzy dotyczącej tematyki HIV/AIDS

  Uczniowie z klas I i III zostali zaproszeni do udziału w gminnym konkursie wiedzy z zakresu HIV/AIDS w Gimnazjum w Skrobowie w dniu 9 grudnia.Konkurs ten został zorganizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie. Rywalizowały ze sobą dwie szkoły - nasze gimnazjum i Gimnazjum w Skrobowie.
  Młodzież miała za zadanie rozwiązać test wiedzy o powyższej tematyce. Konkurencja ta okazała się niezmiernie wyrównana. Do wyłonienia ostatecznych czołowych miejsc konieczna była dogrywka ustna przed komisją konkursową.
  Nasza uczennica, Paulina Tomaszewska z klasy III, do dogrywki przystąpiła aż dwukrotnie i zajęła III miejsce w całym konkursie. Wykazała się dużą wiedzą i logiczną interpretacją na dany temat. Otrzymała dyplom i nagrodę książkową. Tuż za nią uplasowała się uczennica Adriana Woźniak z klasy III. Aby dodać otuchy pozostałym uczniom, poinformowano, iż test był na poziomie szkoły średniej. Zwycięzcom gratulujemy!

Sylwia Włosek


Gimnazjum w Łucce - Andrzejki

Zabawa andrzejkowa

   Dnia 28 listopada 2013 roku w naszym gimnazjum odbyła się zabawa andrzejkowa. Podczas dyskoteki miał miejsce konkurs zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Chętni uczniowie przebrali się za postacie z bajek lub filmów. Laureatem został Kacper Wysok, który wystąpił w stroju Rambo. Drugie miejsce zajął Daniel Sadurski przebrany za Matrixa , a trzecie miejsce Angelika Majchrzak - za diabła . Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Odbył się również kiermasz ciast, z którego dochód został przeznaczony na akcję „Adopcja serca”. Tradycyjnie miały miejsce także wróżby andrzejkowe.


Zobacz galerię zdjęć...
ML

ZACZĘLIŚMY PŁYWAĆ

   W dniu 21.11.2013r w Lubartowie odbyły się Powiatowe Zawody Pływackie. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły mieliśmy swojego reprezentanta. Uczennica klasy I - Klaudia Gontarczyk zdobyła III miejsce (brązowy medal) w konkurencji indywidualnej stylu klasycznego na 50 m, uzyskując czas 54,99s. Tym samym uzyskała awans do zawodów szczebla rejonowego, gdzie będzie reprezentowała nie tylko naszą szkołę ale i powiat. Gratulujemy Klaudi i życzymy dalszych sukcesów.


Gimnazjum w Łucce - 20131121Plywanie Gimnazjum w Łucce - 20131121Plywanie
Katarzyna Dawidek

Gimnazjum w Łucce - 2013111111Listopada1

Msza za Ojczyznę

   Nasi uczniowie wraz z dyrektorem gimnazjum wzięli udział również w uroczystościach Święta Niepodległości w Lubartowie. Złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także kapitana Zdzisława Brońskiego ps.”Uskok”, Gimnazjum w Łucce - 2013111111Listopada2 który poległ śmiercią bohaterską w walce z komunistycznym okupantem. Droga do suwerenności wiodła przez pełną poświecenia i bohaterstwa walkę.

SJR

Narodowe Święto Niepodległości

   8 listopada społeczność Gimnazjum w Łucce świętowała kolejną – 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
   Uczniowie klas II i III pod opieką p. Ewy Piętki przygotowali montaż słowno-muzyczny z okazji zbliżającego się święta. Pieśni powstańcze i legionowe śpiewał chór szkolny „La Viva” prowadzony przez p. Ewę Wiącek.
Gimnazjum w Łucce - 2013110811Listopada    Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Słowem wstępu poprzedził występ młodzieży pan Dyrektor. Szczególnie podkreślił rolę pamięci historycznej dla utrzymania tożsamości narodowej. Następnie zaprosił wszystkich na szczególną lekcję historii. Narratorzy i recytatorzy przypomnieli podczas uroczystości czasy rozbiorów i okoliczności upadku państwa polskiego. Podkreślono rolę czynu zbrojnego: Powstania Listopadowego, Styczniowego i Legionów. Wyeksponowana została rola Józefa Piłsudskiego jako twórcy państwa polskiego. Patriotyczne wiersze pięknie wyrecytowane przez uczennice kl. III zakończyły występ młodzieży.
   Na zakończenie uroczystości p. Dyrektor podziękował opiekunom oraz gimnazjalistom za piękną uroczystość.

Zobacz galerię zdjęć...
Ewa Piętka

PCK

Czerwonokrzyski kiermasz ciasta i owoców

  Miesiąc październik poświęcony był problematyce głodu, w związku ze Światowym Dniem Żywienia i Walki z Głodem, obchodzonym w dniu 16 października. Koło PCK postanowiło zorganizować w dniu 24 października czerwonokrzyski kiermasz ciasta i owoców. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością i chętnie przynieśli upieczone ciasta, babeczki i owoce podczas dyskoteki otrzęsinowej.
  Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem, a wypieki i owoce były przepyszne. Dochód z kiermaszu został przekazany na adopcję serca dziewczynki Divane – Sandrine.

Sylwia Włosek


Dzień Edukacji Narodowej

Gimnazjum w Łucce - Dzień Edukacji Narodowej

   Dnia 11.10.2013 w naszej szkole miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu nie zabrakło życzeń i symbolicznej różyczki dla wszystkich pracowników oświaty w gimnazjum. W imieniu całej społeczności uczniowskiej przekazali je przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Dyrektor Stanisław Rogala złożył życzenia wszystkim uczestniczącym w procesie edukacji. Na koniec wręczył nauczycielom nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Ślubowanie klas pierwszych Gimnazjum w Łucce

Gimnazjum w Łucce - Slubowanie

   W tym samym dniu odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę i przedstawili przygotowaną przez nich część artystyczną. Wychowawcami najmłodszych klas w naszym Gimnazjum są: pani Ewa Wiącek i pani Iwona Andrzejkiewicz.


Zobacz galerię zdjęć...
ML

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Gimnazjum w Łucce - 20131009Biegi

   Uczniowie naszego gimnazjum w dniu 09.10.2013r. w Adamowie wzięli udział w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Aleksandra Szczuchniak oraz Agata Budzyńska wystartowały na dystansie 1000 m osiagając kolejno miejsca 24 i 29 na 84 startujące zawodniczki. Paweł Plewka na dystansie 1500 m zajął 16 miejsce na 92 zawodników. Natomiast Arkadiusz Urban na dystansie 2000 m zajął 15 miejsce na 139 startujących zawodników.
Nie są to miejsca na podium, ale ich wyniki dobrze rokują na przyszłość.

Katarzyna Dawidek

Finał jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Lublinie

   W dniu 1 października br. na stadionie MKS Start w Lublinie odbył się finał jesiennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych. Dobrze spisali się w zawodach reprezentanci Gimnazjum w Łucce.
Oto osiągnięcia uczniów naszej szkoły:
II m. - Arek Urban w biegu na 1000m;
II m. - Kacper Jankowski w skoku w dal;
II m. - Adrian Mazurek w pchnięciu kulą;
III m. - Paweł Plewka w skoku w dal;
III m. - Kacper Jankowski w biegu na 300m;
Opiekunem reprezentantów Gimnazjum w Łucce był Adam Wasak.

Adam Wasak

PCK

Akcja „Wyprawka dla Żaka”

  W miesiącu wrześniu b.r. członkowie koła PCK wraz z pozostałymi uczniami wzięli udział w akcji pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”. Celem była zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin potrzebujących.
  Wśród zebranych artykułów były zeszyty, nożyczki, ołówki, długopisy, farby, gumki, flamastry, kredki, plastelina, ekierki. Protokół zbiórki sporządził skład zarządu koła.Powyższe dary przekazaliśmy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Sylwia Włosek


XIII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w Lubartowie

Gimnazjum w Łucce - 20130924MemorialKalbarczyka1    W dniu 24.09.2013r. na obiektach MOSiR Lubartów, odbył XIII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do zawodów zgłosiło się ponad 500 uczestników – dziewcząt i chłopców z 21 szkół podstawowych, 13 gimnazjów, 3 szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego. Wśród nich byli, jak co roku, gimnazjaliści z Łucki.
Imprezę rozgrywano na dystansach od 600 do 1500 m. w zależności od kategorii.
Gimnazjum w Łucce - 20130924MemorialKalbarczyka2
Nasi reprezentanci spisali się na medal:
W grupie gimnazjalistów:
W kategorii klas I dziewcząt:
III m. dla Aleksandry Szczuchniak
W kategorii klas I chlopców:
I miejsce dla Pawła Plewki.
W kategorii klas II-III chłopców:
II miejsce dla Arkadiusza Urbana.

ML

Gimnazjum w Łucce - 20130909DobraSzkola

Certyfikat „DOBRA SZKOŁA”

„Ciekawi świata są zawsze młodzi”


Gimnazjum w Łucce - 20130909DobraSzkola

Nauki techniczne cieszą się dużą popularnością wśród naszej młodzieży.    Przyszedł wrzesień, czas podsumowania akcji Młodego Technika skierowanej do uczniów wszystkich szkół. Polegała ona na promowaniu elektronicznych wydań tego czasopisma. Nasi uczniowie mając kod rabatowy zamawiali bezpłatne egzemplarze e–wydań MT. Robili to z dużym zainteresowaniem w myśl hasła „Ciekawi świata są zawsze ludzie młodzi”. Okazało się, że na liście rankingowej najlepszych szkół uplasowali się na drugiej pozycji a szkoła uzyskała Certyfikat uprawniający do używania znaku „DOBRA SZKOŁA” na stronie internetowej i na dowolnych drukach papierowych. Musimy pamiętać, że młodzież szkolna stroni od lektur papierowych, ale całkiem sporo wiedzy chłonie z komputerów.

SJR

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

   Dnia 2 września 2013 roku o godzinie 11.30 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów naszego Gimnazjum. W tym roku uroczystość przygotowali : Ewa Baran i Adam Wasak – wychowawcy klas drugich wraz z uczniami. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie dyrektor naszego Gimnazjum Stanisław Janusz Rogala powitał zgromadzonych gości, grono pedagogiczne i wszystkich uczniów. Szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszej szkole. Wszyscy, minutą ciszy uczcili pamięć poległych w II wojnie światowej w 74 rocznicę jej wybuchu. Uroczystość zakończyła się złożeniem życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.


Gimnazjum w Łucce - 20130902RozpoczecieRoku Gimnazjum w Łucce - 20130902RozpoczecieRoku
Ewa Baran